• Hóa học & vật liệu

  sự đúc ép nguội

  Kỹ thuật chung

  đúc nguội
  sự đúc lạnh

  Giải thích EN: A procedure in which a substance is shaped under pressure without heat, then hardened by subsequent baking. Giải thích VN: Quá trình một chất được tạo hình dưới áp suất mà không có nhiệt, sau đó được làm cứng bằng cách nung.

  sự ép nguội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X