• /ә'kju:mjuleitә/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tích luỹ
  Người thích làm giàu, người trữ của
  (vật lý) ăcquy
  Người thi cùng một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Bình tích nhiệt

  Cơ khí & công trình

  bình điện (ắcqui)
  bộ tích

  Toán & tin

  bộ chứa

  Giải thích VN: Một thanh ghi, hoặc một vị trí lưu giữ, nằm trong đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) dùng để cất tạm các giá trị sẽ được dùng trong việc tính toán về sau.

  bộ cộng tích lũy
  thanh chứa

  Giải thích VN: Một thanh ghi, hoặc một vị trí lưu giữ, nằm trong đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) dùng để cất tạm các giá trị sẽ được dùng trong việc tính toán về sau.

  batch accumulator
  thanh chứa bó
  reserve accumulator
  thanh chứa dự trữ
  thanh chứa bộ cộng
  thanh tổng

  Giải thích VN: Một thanh ghi, hoặc một vị trí lưu giữ, nằm trong đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) dùng để cất tạm các giá trị sẽ được dùng trong việc tính toán về sau.

  Xây dựng

  bộ phân lưu
  bộ tích điện
  bộ tích trữ

  Điện tử & viễn thông

  bộ công

  Điện

  bộ phận lưu

  Giải thích VN: Một bình đặt phía đường hút để loại chất lỏng lẫn trong khí ở phía hút.

  Kỹ thuật chung

  bể tích năng
  hydraulic accumulator
  bể tích năng thủy lực
  bình điện

  Giải thích VN: Bình acqui hay bộ phận tích lũy của máy tính điện tử.

  bình ắcqui
  capacity of an accumulator
  điện dung của bình ắcqui
  bộ ắcqui
  bộ cộng
  adder accumulator
  bộ cộng tích lũy
  binary accumulator
  bộ cộng nhị phân
  double precision accumulator
  bộ cộng kép
  imaginary accumulator
  bộ cộng (có) phần ảo
  parallel accumulator
  bộ cộng song song
  real accumulator
  bộ công (có) phần thực
  ring accumulator
  bộ cộng dòng
  serial accumulator
  bộ cộng tuần tự
  serial accumulator
  bộ cộng nối tiếp
  single precision accumulator
  bộ cộng đơn
  sum accumulator
  bộ cộng tính tổng
  bộ đếm
  bộ pin thứ cấp
  bộ pin trữ điện
  bộ tích lũy

  Giải thích VN: Bình acqui hay bộ phận tích lũy của máy tính điện tử.

  fuel accumulator
  bộ tích lũy nhiên liệu
  hydropneumatic accumulator
  bộ tích lũy thủy khí
  parallel accumulator
  bộ tích lũy song song
  serial accumulator
  bộ tích lũy nối tiếp
  sum accumulator
  bộ tích lũy tổng
  bộ tích trữ điện
  kho chứa
  ắcqui
  accumulator battery
  bình ắcqui
  accumulator box
  bình ắcqui
  accumulator box
  hộp ắcqui
  accumulator capacity
  dung lượng của ắcqui
  accumulator capacity indicator
  bộ chỉ thị dung lượng ắcqui
  accumulator charger
  bộ nạp ắcqui
  accumulator driver
  bộ dẫn động dùng ắcqui
  accumulator driver
  bộ truyền động dùng ắcqui
  accumulator jar
  bình đựng ắcqui
  accumulator plate
  bản cực ắcqui
  acid accumulator
  ắcqui axít
  alkaline accumulator
  ắcqui kiềm
  capacity for the accumulator
  dung lượng ắcqui
  capacity of an accumulator
  điện dung của bình ắcqui
  Edison accumulator
  ắcqui Edison
  electric accumulator
  ắcqui điện
  hydraulic accumulator
  ắcqui thủy lực
  iron-nickel accumulator
  ắcqui sắt
  lead accumulator
  ắcqui chì
  lead-acid accumulator
  ắcqui axit-chì
  locomotive accumulator
  đầu tàu kiểu ắcqui
  silver-zinc accumulator
  ắcqui bạc kẽm
  thanh ghi tổng

  Giải thích VN: Một thanh ghi, hoặc một vị trí lưu giữ, nằm trong đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) dùng để cất tạm các giá trị sẽ được dùng trong việc tính toán về sau.

  Kinh tế

  bộ nhớ
  bộ nhớ (của máy tính)

  Địa chất

  ắc qui, bộ ắc qui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X