• /´koumə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự hôn mê

  Danh từ, số nhiều .comae

  (thực vật học) mào lông (ở đầu hạt một số cây)
  (thiên văn học) đầu sao chổi
  (vật lý) côma

  Chuyên ngành

  Y học

  hôn mê

  Điện lạnh

  đầu sao chổi
  coma lobe
  búp hình đầu sao chổi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X