• /loʊb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuỳ
  lobe of leaf
  thuỳ lá
  lobe of brain
  thuỳ não
  ear lobe
  dái tai
  (kỹ thuật) cam, vấu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cam, vấu

  Giải thích EN: A rounded projection, as on a cam wheel or other noncircular geared wheel.. Giải thích VN: Một chỗ lồi tròn, như tong một bánh cam hay các bánh số.

  Ô tô

  vấu cam

  Y học

  thùy
  end-lobe
  thùy chẩm
  frontal lobe
  thùy trán
  lobe of liver
  thùy gan
  middle lobe syndrome
  hội chứng thùy phôi giữa
  occipital lobe
  thùy chẩm
  olfactory lobe
  thùy khứu
  parietal lobe
  thùy đỉnh
  prefrontal lobe
  thùy trước trán
  quadrate lobe
  thùy vuông
  semilunar lobe inferior
  thùy bán nguyệt dưới
  semilunar lobe superior
  thùy bán nguyệt trên
  temporal lobe
  thùy thái dương
  temporal lobe epilapsy
  động kinh thùy thái dương

  Điện lạnh

  búp bức xạ
  búp sóng
  lobe penetration
  độ xuyên của búp sóng

  Kỹ thuật chung

  bầu sóng
  cam
  gờ
  phần lồi
  cam lobe
  phần lồi của cam
  vấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X