• Toán & tin

  bộ lọc dòng không đổi

  Điện

  bộ lọc dòng ổn định

  Giải thích EN: A filter network for connection to a source with an internal impedance so high that it is assumed to be infinite. Giải thích VN: Một mạng lọc để nối với nguồn với một trở kháng nội lớn gần như vô cùng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X