• Kỹ thuật chung

    đồng hồ đo hằng số đầu

    Giải thích EN: A meter that regulates the flow of liquids by varying its opening while maintaining a constant differential pressure [[]]. Giải thích VN: Đồng hồ đo có tác dụng điều hòa dòng chảy của chất lỏng bằng cách thay đổi độ mở trong khi vẫn duy trì một áp suất vi sai không đổi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X