• /¸kɔnstə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kinh hoàng, sự kinh ngạc, sự thất kinh, sự khiếp đảm, sự sửng sốt, sự rụng rời
  to strike someone with consternation; to cause great consternation to someone
  làm cho ai thất kinh khiếp đảm


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X