• /dɪstræk.ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm sao lãng, sự làm lãng đi, sự làm đứt quãng (mạch tư tưởng, công việc đang làm...); sự lãng trí, sự đãng trí; điều xao lãng
  Sự giải trí, sự tiêu khiển; trò giải trí, trò tiêu khiển
  Sự bối rối, sự rối trí
  Sự điên cuồng, sự mất trí, sự quẫn trí
  to love to distraction
  yêu điên cuồng
  to be driven to distraction
  phát điên, hoá cuồng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X