• /'terə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kinh hoàng, sự khiếp sợ
  to be in terror
  khiếp đảm, kinh hãi
  Trường hợp khiếp sợ, trường hợp kinh hoàng
  have a terror of heights
  khiếp sợ các độ cao
  the terrors of the night were past
  những nỗi kinh hoàng đêm tối đã qua
  Vật làm khiếp sợ, người làm khiếp sợ; mối kinh hãi, nỗi khiếp sợ
  to be a terror to...
  làm một mối kinh hãi đối với...
  death holds no terrors for me
  cái chết không làm tôi khiếp sợ
  (thông tục) người ghê gớm, người quấy rầy; vật ghê gớm, vật quấy rầy
  that puppy is an absolute terror
  cái con chó này thật quấy rầy hết sức
  Sự khủng bố
  white terror
  sự khủng bố trắng

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng hoảng hốt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  cheer , glee , happiness , joy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X