• /kən´teidʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lây ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a contagion of fear
  sự lây sợ
  Bệnh lây
  (nghĩa bóng) ảnh hưởng dễ tiêm nhiễm, ảnh hưởng xấu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X