• /,epi'demik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lan truyền như bệnh dịch
  epidemic disease
  bệnh dịch

  Danh từ

  Bệnh dịch ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Chuyên ngành

  Y học

  dịch bộc phát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  limited

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X