• /'vaiərəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều viruses

  (y học) vi rút (một sinh vật đơn giản, bé hơn vi khuẩn và gây ra bệnh truyền nhiễm)
  the AIDS virus
  vi rút AIDS
  (thông tục) bệnh nhiễm vi rút
  (nghĩa bóng) mối độc hại, mầm bệnh, nguồn gây bệnh
  virus of sensuality
  mối độc hại của nhục dục
  Ác ý; tính độc địa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  siêu vi trùng

  Xây dựng

  vi rut

  Y học

  vi rút

  Kỹ thuật chung

  virút
  anti-virus
  chống virút
  anti-virus program
  chương trình chống virút
  anti-virus software
  chương trình chống virút
  computer virus
  virút máy tính
  European Institute for Anti-virus Research (EIAR)
  Viện Nghiên cứu chống virút toàn châu Âu
  General Public Virus (GPV)
  virút thường gặp
  herpes virus
  virút herpes
  IAFV (indirect-action file virus)
  virút tập tin tác động gián tiếp
  indirect-action file virus (IAFV)
  virút tập tin tác động gián tiếp
  Microsoft Anti Virus (Microsoft) (MSAV)
  Chống virút của Microsoft (Microsoft)
  mumps virus
  virút quai bị
  Sophos Anti-Virus Interface (SAVI)
  Giao diện chống virút Sophos
  to run a virus scan program
  chạy chương trình quét virút
  virus detection software
  chương trình phát hiện virút
  virus disease
  bệnh do virut
  virus protection
  chống virút
  virus protection
  chức năng chống virút
  virus removal
  diệt virút
  virus software
  chương trình diệt virút
  virus sweep
  diệt virút

  Kinh tế

  siêu vi khuẩn
  siêu vi trùng
  virut

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X