• /´pestiləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bệnh dịch hạch (như) pest

  Chuyên ngành

  Y học

  bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X