• Xây dựng

    đầu cột liên tục

    Giải thích EN: In masonry, bricks that are positioned on a bed continuously with the end or cull exposed. Giải thích VN: Trong công trình nề, các viên gạch được đặt liên tiếp trên một nền móng với đầu tường lộ ra ngoài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X