• /kən¸troulə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể kiểm tra, tính có thể kiểm soát
  Tính có thể vận dụng, tính dễ điều khiển
  Tính có thể chế ngự, tính có thể kiềm chế

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khả năng điều chỉnh

  Toán & tin

  sự điều chỉnh được
  sự điều khiển được
  sự kiểm tra được

  Đo lường & điều khiển

  khả năng điều khiển

  Giải thích EN: That property of a system by which an input signal can take the system from an initial state to a desired state within a predetermined period of time. Giải thích VN: Đặc tính của hệ thống trong đó tín hiệu vào có thể chuyển hệ thống từ trạng thái ban đầu tới trạng thái mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định.

  Kỹ thuật chung

  sự chuyển điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X