• /kə´rektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sửa, người hiệu chỉnh
  corrector of the press
  người sửa bản in
  Người phê bình, người kiểm duyệt
  (điện học) cái hiệu chỉnh
  phase corrector
  cái hiệu chỉnh pha
  Người trừng phạt, người trừng trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công thức sửa
  dụng cụ sửa
  phương tiện sửa

  Điện

  cái hiệu chỉnh
  nút hiệu chỉnh

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh
  shading corrector
  bộ điều chỉnh tạo bóng
  time base corrector
  bộ điều chỉnh gốc thời gian
  voltage corrector
  bộ điều chỉnh điện áp
  bộ hiệu chỉnh
  color automatic time-base corrector
  bộ hiệu chỉnh quét màu tự động
  color corrector
  bộ hiệu chỉnh màu
  color field corrector
  bộ hiệu chỉnh màu sắc
  colour automatic time-base corrector
  bộ hiệu chỉnh quét màu tự động
  colour field corrector
  bộ hiệu chỉnh trường màu sắc
  gamma corrector
  bộ hiệu chỉnh gama
  impedance corrector
  bộ hiệu chỉnh trở kháng
  low-frequency impedance corrector
  bộ hiệu chỉnh tần số thấp
  spot shape corrector
  bộ hiệu chỉnh dạng vết
  TBC (timebase corrector)
  bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
  time base corrector (TBC)
  bộ hiệu chỉnh cơ sở thời gian
  Time Base Corrector (TBC)
  bộ hiệu chỉnh gốc thời gian
  thiết bị điều chỉnh
  vít hiệu chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X