• /´kaunt¸daun/

  Điện tử & viễn thông

  đếm thụt lùi
  đếm lui ngược

  Kỹ thuật chung

  máy đếm ngược

  Giải thích EN: A series of events leading to a climactic finish, each event in the series being in accordance with a schedule in which time is counted backward toward zero, the finishing point. Giải thích VN: Gắn kết với 1 bộ phận của máy, co vai trò như 1 đồng hồ đếm ngược đến 0, thời điểm kết thúc dùng để bắt đầu 1 hành động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X