• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  dòng (chảy) ngược

  Kỹ thuật chung

  luồng ngược
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt luồng ngược
  đối lưu
  dòng ngược

  Giải thích EN: The movement of a fluid in the opposite direction to a fluid flow in the same cross section of the same apparatus. Giải thích VN: Sự chuyển động ngược dòng trong luồng chảy chính qua một mắt cắt của máy.

  counterflow condensation
  sự ngưng tụ dòng ngược
  counterflow cooling
  sự làm lạnh dòng ngược
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt dòng ngược
  counterflow-cooling tower
  tháp làm lạnh dòng ngược

  Địa chất

  dòng ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X