• /dʌtʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Hà-lan
  Dutch cheese
  phó mát Hà-Lan
  Dutch clock
  đồng hồ Hà-Lan
  Dutch auction
  sự bán hàng giảm dần giá cho đến khi có người chịu mua; bán đấu giá theo kiểu Hà Lan
  Dutch elm disease
  bệnh làm chết cây du do nấm gây ra
  (sử học) (thuộc) Đức
  Dutch courage

  Xem courage

  Dutch lunch/supper/treat
  bữa chén người nào trả lấy phần của người nấy
  to talk like a Dutch uncle
  răn dạy (ai) nghiêm nghị, nhưng vẫn hiền từ

  Danh từ

  ( the dutch) người Hà-Lan; dân Hà-Lan
  Tiếng Hà-Lan
  (sử học) tiếng Đức
  that (it) beats the Dutch
  cái đó trội hơn tất cả
  double Dutch
  lời nói khó hiểu, ngôn ngữ khó hiểu
  to talk double dutch
  nói khó hiểu
  That's all double dutch to me!
  Nói tôi chẳng hiểu mô tê gì cả!

  Danh từ

  (từ lóng) vợ, "bà xã"
  my old dutch
  "bà xã" nhà tôi, bà nhà tôi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X