• (đổi hướng từ Convictions)
  /kənˈvɪkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bị kết án tù, người tù
  convict prison (establishment)
  nhà tù, khám lớn
  returned convict
  tù được phóng thích
  Sự kết án, sự kết tội.
  summary conviction
  sự kết án của chánh án không có sự tham gia của các hội thẩm
  Sự tin chắc; sức thuyết phục.
  it is my conviction that he is innocent
  tôi tin chắc rằng nó vô tội
  his story does not carry much conviction
  câu chuyện của anh ta không tin được
  (Tôn giáo) Sự nhận thức thấy tội lỗi.
  Sự làm cho nhận thức thấy tội lỗi
  Niềm tin (thường là về tôn giáo)

  Ngoại động từ

  Kết án, tuyên bố có tội
  to convict someone of a crime
  tuyên bố người nào phạm tội
  Làm cho thấy rõ sự sai lầm (hoặc tội đã phạm...)

  Cấu trúc từ

  to be open to conviction
  Sẵn sàng nghe nhân chứng, lý lẽ... (có thể chứng tỏ một cái gì là thực).
  in the (full) conviction that...
  Tin chắc chắn rằng.

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự kết án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X