• /'bækboun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xương sống
  (nghĩa bóng) xương sống, cột trụ
  he is the backbone of the football team
  anh ấy là cột trụ của đội bóng
  (nghĩa bóng) nghị lực; sức mạnh
  to lack backbone
  thiếu nghị lực
  to the backbone
  chính cống, hoàn toàn
  he is an Englishman to the backbone
  hắn là một người Anh chính cống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cột chính
  phần chịu lực

  Kỹ thuật chung

  cột trụ
  đường truyền chính
  sườn
  tubular backbone frame
  khung sườn chính bằng ống
  trục chính
  backbone circuit
  mạch trục chính
  backbone ring
  chuông trên trục chính
  backbone site
  vị trí trục chính
  Backbone Trunking Factor (BBTF)
  hệ số trung kế trục chính
  SNA backbone
  đường trục chính SNA

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X