• /əb'strʌkʃn/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .obstructive)

  Sự tắc nghẽn, sự phá rối, sự cản trở trái phép
  commit an obstruction
  phạm lỗi cản trở trái phép
  Điều trở ngại, vật cản trở
  your car is causing an obstruction
  xe ô tô của bạn đang làm tắc nghẽn giao thông
  Sự phá rối (ở nghị trường bằng cách nói cho hết giờ)
  (y học) sự tắc (ruột...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cản trở
  obstruction to lifting
  (tôpô học ) sự cản trở phép nâng một ánh xạ
  secondary obstruction
  (tôpô học ) cản trở thứ yếu


  Cơ khí & công trình

  sự nghẽn ống
  sự nghẹt ống
  sự tắt ống

  Giao thông & vận tải

  tắc đường

  Xây dựng

  cái nút đường ống

  Kỹ thuật chung

  sự cản trở
  sự kẹt
  sự ngăn cản
  sự nghẽn
  sự tắc
  sự tắc nghẽn
  sự trở ngại
  trở ngại
  vật cản
  vật chướng ngại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X