• /di'vəːt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm chệch đi, làm chệch hướng
  Hướng (sự chú ý...) sang phía khác, làm lãng (trí...)
  Làm giải trí, làm tiêu khiển, làm vui

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm lệch hướng
  làm chệch hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X