• Hóa học & vật liệu

  đá nghiền vụn

  Xây dựng

  đá ép

  Giải thích EN: Commercial stone, usually granite, limestone, or fine-grained igneous rock; used especially for roads, concrete making, and railway ballast. Giải thích VN: Loại đá dùng vào mục đích thương mại, thường là đá granit, đá vôi, bột đá lửa; dùng ///để làm đường, tạo bê tông và đồ dằn ở đường sắt.

  Kỹ thuật chung

  cuội
  đá dăm
  đá vụn
  sỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X