• /´kə:li/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quăn, xoắn
  curly hair
  tóc quăn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) xoắn, quăn, cuộn

  Kỹ thuật chung

  cuộn
  quăn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X