• /´weivi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gợn sóng, có những đường cong như sóng biển
  a wavy line
  một đường gợn sóng
  wavy hair
  tóc quăn làn sóng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) có sóng, dạng sóng

  Xây dựng

  có dạng sóng
  nhăn nheo

  Kỹ thuật chung

  dạng sóng
  wavy extinction
  sự tắt dạng sóng
  wavy fracture
  mặt gãy dạng sóng
  wavy fracture
  vết vỡ dạng sóng
  wavy vein
  mạch dạng sóng
  nhãn
  lăn tăn
  lượn sóng
  wavy extinction
  sự tắt lượn sóng
  gợn sóng
  wavy red
  đường đỏ gợn sóng
  hình sóng
  wavy line
  đường hình sóng
  uốn lượn
  wavy cord
  đường sọc uốn lượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X