• Kinh tế

  xử lý dữ liệu
  administrative data processing
  việc xử lý dữ liệu hành chính
  automatic data processing
  xử lý dữ liệu tự động
  electronic data processing
  xử lý dữ liệu bằng máy điện tử
  electronic data processing (edi)
  xử lý dữ liệu bằng máy tính điện tử
  xử lý số liệu
  associative data processing
  xử lý số liệu tương quan
  data processing center
  trung tâm xử lý số liệu
  data processing management
  quản lý xử lý số liệu
  data processing system
  hệ thống xử lý số liệu
  xử lý thông tin
  data processing industry
  công nghiệp xử lý thông tin
  integrated data processing
  xử lý thông tin tổng hợp
  xử lý tư liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X