• (đổi hướng từ Declaimed)
  /di´kleim/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bình (thơ), ngâm (thơ...)

  Nội động từ

  Nói hùng hồn; diễn thuyết hùng hồn
  ( + against) thoá mạ, lớn tiếng chửi bới
  to declaim against somebody
  thoá mạ ai

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X