• /di´krai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm giảm giá trị
  to decry the value of goods
  làm giảm giá trị hàng hoá
  to decry someone's reputation
  làm mất tiếng tăm của ai
  to decry the importance of...
  giảm tầm quan trọng của...
  Chê bai, nói xấu, dèm pha; công khai chỉ trích (ai)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X