• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nước sâu
  deep water deposit
  trầm tích nước sâu
  deep water intake
  công trình lấy nước sâu
  deep-water harbor
  cảng nước sâu
  deep-water harbour
  cảng nước sâu
  deep-water port
  cảng nước sâu
  deep-water seaport
  cảng biển nước sâu
  deep-water waste outfall
  cống thải nước sâu
  deep-water wave
  sóng nước sâu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X