• Cơ khí & công trình

  sự thiêu tích mạnh

  Hóa học & vật liệu

  điểm tỏa nhieet của phản ứng tỏa nhiệt

  Giải thích EN: A point or area in a reaction system in which the temperature is considerably higher than that in most of the reactor; this usually locates the reaction front for an exothermic reaction..

  Giải thích VN: Một điểm hay một khu vực trong một dây chuyền phản ứng trong đó nhiệt độ cao hơn nhiều so với trong các lò phản ứng; nó thường dùng cho các phản ứng tỏa nhiệt.

  Vật lý

  vết nóng
  vệt nóng

  Xây dựng

  đốm nóng

  Y học

  điểm nóng

  Kỹ thuật chung

  điểm tới hạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X