• /di´lemə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Song đề
  Thế tiến lui đều khó, thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xử
  between (on) the horns of a dilemma
  tiến không được mà lùi chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan
  to be put into (reduced to) a dilemma
  bị đặt vào thế khó xử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) lưỡng đề đilem

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X