• /¸di:ma:´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân ranh giới
  line of demarcation
  đường phân ranh giới, giới tuyến

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  phân giới

  Kỹ thuật chung

  cọc mốc
  ranh giới
  Demarcation Point (DP)
  điểm phân cách, điểm chia ranh giới
  demarcation strip
  dải phân ranh giới
  line of demarcation
  đường ranh giới
  surface demarcation
  sự phân ranh giới bề mặt (trắc địa)

  Kinh tế

  sự phân ranh giới

  Địa chất

  sự phân định ranh giới

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X