• /snu:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỏ mũi vào việcc của ai; sự rình mò

  Ngoại động từ

  ( + into) chỏ mũi vào, dò hỏi, dính mũi vào
  ( + about/around) rình mò
  snooping around at night
  rình mò khắp nơi vào ban đêm


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  ignore , neglect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X