• /di'vɔid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có, trống rỗng
  a town devoid of inhabitants
  thành phố không có người ở
  a man devoid of cares
  người không lo nghĩ, người vô tư lự


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  complete , filled , full

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X