• /'veikənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trống, rỗng
  a vacant space
  khoảng trống
  Bỏ không, trống
  a vacant room
  căn phòng bỏ không
  a vacant seat
  ghế trống
  Khuyết, thiếu
  to apply for a vacant post
  xin vào làm ở chỗ khuyết
  Rảnh rỗi (thì giờ)
  vacant hours
  những giờ rảnh rỗi
  Trống rỗng (óc); lơ đãng, ngây dại (cái nhìn)
  the vacant mind
  đầu óc trống rỗng
  a vacant stare
  cái nhìn lỡ đãng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) trống, rỗng, khuyết

  Toán & tin

  trống, rỗng, tự do

  Xây dựng

  chưa được xây dựng

  Kỹ thuật chung

  khuyết
  rỗng
  trống rỗng
  tự do

  Kinh tế

  bỏ không
  vacant land tax
  thuế đất bỏ không
  vacant possession
  đất chiếm hữu bỏ không
  vacant possession
  nhà bỏ không
  rảnh rỗi
  thiếu
  trống
  situations vacant
  cần tuyển (cụm từ trong mục quảng cáo tìm người làm)
  trống trải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X