• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  loại parafin
  sự cô đặc ( dầu thô)

  Giải thích EN: A process that removes solid hydrocarbon waxes from petroleum fractions, as in lube oil manufacturing. Giải thích VN: Một quá trình tách các hạt hidrocacbon khỏi thành phần của dầu thô, ví dụ như trong sản xuất dầu nhờn.

  Điện lạnh

  khử parafin
  khử sáp
  sự khử parafin
  sự khử sáp

  Kỹ thuật chung

  loại sáp
  tách parafin
  filter dewaxing
  lọc tách parafin
  naphtha dewaxing
  tách parafin trong naphtha
  propane dewaxing
  tách parafin trong propan
  urea dewaxing
  tách parafin trong ure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X