• /'dʤə:nl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Báo hằng ngày
  Tạp chí
  (hàng hải); (thương nghiệp) nhật ký
  ( số nhiều) ( the Journals) biên bản (những phiên họp nghị viện)
  (kỹ thuật) cổ trục, ngõng trục

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ngõng trục, cổ trục

  Cơ khí & công trình

  gối trục

  Toán & tin

  tạp chí, báo; (kỹ thuật ) ngõng trục; ngõng

  Xây dựng

  ngõng tựa

  Kỹ thuật chung

  bản ghi
  báo
  báo cáo
  ngõng trục
  double-slope journal
  ngõng trục dốc kép
  journal bearing
  ổ ngõng trục
  journal box
  hộp ngõng trục
  journal compound
  chất bôi trơn ngõng trục
  journal oil
  dầu ngõng trục
  main journal
  ngõng trục chính
  đầu vòi
  nhật ký
  boring journal
  nhật ký khoan
  cash disbursement journal
  nhật ký chi quỹ
  cash receipts journal
  nhật ký thu quỹ
  converted journal entry
  mục nhật ký chuyển đổi
  converted journal entry
  mục nhặt ký chuyển đổi
  drilling journal
  nhật ký khoan
  e-journal (electronicjournal)
  sổ nhật ký điện tử
  JCT (journalcontrol table)
  bảng điều khiển nhật ký
  journal code
  mã nhật ký
  journal control table (JCT)
  bảng điều khiển nhật ký
  journal entry
  mục nhật ký
  journal file
  tập tin nhật ký
  journal tape reader
  bộ đọc băng nhật ký
  Journal, Cash disbursement
  nhật ký chi quỹ
  Journal, Cash receipts
  nhật ký thu quỹ
  partial journal
  bộ nhận nhật ký riêng
  transaction journal
  nhật ký giao dịch
  gờ
  ổ đỡ
  sổ ghi
  sổ nhật ký
  e-journal (electronicjournal)
  sổ nhật ký điện tử
  vấu

  Kinh tế

  nhật báo
  Wall Street Journal
  Nhật báo phố Uôn
  nhật san
  sổ tổng hợp
  sổ gốc
  sổ gốc (kế toán)
  sổ nhật biên
  journal entry
  ghi sổ nhật biên
  sales journal
  sổ nhật biên bán chịu
  sổ nhật ký
  autographic sale journal
  số nhật ký bán hàng phục chế
  cash payments journal
  sổ nhật ký chi tiền mặt
  cash receipt journal
  sổ nhật ký thu tiền mặt
  columnar journal
  sổ nhật ký nhiều cột
  cost journal
  sổ nhật ký phí tổn
  general journal
  sổ nhật ký chung
  general journal
  sổ nhật ký tập trung
  journal account
  sổ nhật ký (kế toán)
  journal day book
  sổ nhật ký phân lục
  journal ledger
  vào sổ nhật ký
  journal voucher
  chứng từ sổ nhật ký
  note journal
  sổ nhật ký phiếu khoán
  purchase journal
  sổ nhật ký mua hàng
  sale journal
  sổ nhật ký bán hàng
  sales journal
  sổ nhật ký bán hàng
  simple journal
  số nhật ký đơn
  simple journal
  số nhật ký đơn giản
  simple journal
  sổ nhật ký đơn giản
  special column journal
  sổ nhật ký có cột đặc biệt
  special journal
  sổ nhật ký chuyên biệt
  special journal
  sổ nhật ký loại đặc biệt
  special journal
  sổ nhật ký thu chi đặc biệt
  split column journal
  sổ nhật ký chia cột
  transfer journal
  sổ nhật ký sang tên cổ phiếu
  sổ phân loại
  sổ phân lục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X