• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  biên bản
  minutes for meetings
  biên bản cuộc họp
  Minutes of Meetings
  biên bản các cuộc họp

  Kinh tế

  biên bản
  board minutes
  biên bản cuộc họp hội đồng quản trị
  board of directors minutes
  biên bản cuộc họp hội đồng quản trị
  minutes of accomplishment of work
  biên bản hoàn thành công việc
  minutes of finished works
  biên bản những việc đã hoàn thành
  minutes of goods delivery and reception
  biên bản giao nhận hàng hóa
  minutes of the meeting
  biên bản tường thuật cuộc họp
  minutes of the proceeding (the..)
  biên bản thảo luận
  minutes of the proceedings
  biên bản thảo luận
  the minutes of a meeting
  biên bản một cuộc họp
  biên bản (cuộc họp)
  board minutes
  biên bản cuộc họp hội đồng quản trị
  board of directors minutes
  biên bản cuộc họp hội đồng quản trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X