• /´prouliks/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dài dòng, dông dài; rườm rà
  a prolix speech
  một bài diễn văn dài dòng
  a prolix author
  một tác giả dông dài

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dài dòng
  rườm rà

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X