• /dis´gɔ:dʒ/

  Thông dụng

  Động từ

  Mửa ra, nôn ra, phun ra, phụt ra
  (nghĩa bóng) nhả ra, trả lại (của ăn cướp, của phi nghĩa...)
  Đổ ra (con sông...)
  the river disgorges its waters into the sea
  con sông đổ ra biển

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phụt ra
  tháo bã men rượu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X