• /bɛltʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ợ, tiếng ợ
  Sự phun lửa, sự bùng lửa
  Tiếng súng; tiếng núi lửa phun

  Động từ

  Phun ra (khói, lửa, đạn, lời chửi rủa, lời nói tục...)
  a volcano belches smoke and ashes
  núi lửa phun khói và tro


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X