• /¸disə´blaidʒiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm phật ý, làm mếch lòng
  disobliging questions
  những câu hỏi làm mếch lòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X