• /dis´kə:tjəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất lịch sự, khiếm nhã

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất nhã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X