• /in´digniti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sỉ nhục, sự làm nhục
  to treat somebody with indignity
  làm nhục ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X