• /əb'strepərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Om sòm, ngỗ ngược; bất trị
  obstreperous behaviour, children
  hành vi ngỗ ngược, những đứa trẻ bất trị


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X