• /di'vizəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể chia được
  (toán học) có thể chia hết; chia hết cho

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chia được
  divisible element
  phần tử chia được
  divisible group
  nhóm chia được
  infinitely divisible
  chia được vô hạn
  chia hết
  divisible by an integer
  chia hết cho một số nguyên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inseparable , indivisible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X