• /´daudi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tồi tàn
  Không lịch sự, không nhã, không đúng mốt (quần áo)

  Danh từ

  Người đàn bà ăn mặc tồi tàn xơ xác
  Người đàn bà ăn mặc không lịch sự, người đàn bà ăn mặc không nhã, người đàn bà ăn mặc không đúng mốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X