• Verb (used with object), -gled, -gling.

  to make limp and soiled
  as with rain or dirt.

  Antonyms

  adjective
  clean , neat , tidy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clean , neat , tidy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X