• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đòn kéo

  Xây dựng

  rầm kéo

  Kỹ thuật chung

  đòn kéo, đất sét trong lò làm kính

  Giải thích EN: 1. a bar at the rear of a tractor that joins the tractor and a plow.a bar at the rear of a tractor that joins the tractor and a plow.2. a bar that joins a locomotive to a tender.a bar that joins a locomotive to a tender.3. a clay block in a glassmaking furnace that determines the point when sheet glass is drawn.a clay block in a glassmaking furnace that determines the point when sheet glass is drawn. Giải thích VN: 1. thanh ở phía sau của máy kéo, nối máy kéo với cái cày 2. thanh nối đầu máy xe lửa với toa than của xe lửa 3. một khối đất sét trong lò làm kính để xác định khi nào kính tấm được lấy ra.

  móc kéo

  Địa chất

  cần kéo, lực kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X